965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Bases ajudes econòmiques a esportistes d’elit de Beneixama 2021

L’objecte de la present convocatòria és la concessió d’ajudes als esportistes d’elit de Beneixama per part de la Regidoria d’Esports del M.I. Ajuntament de Beneixama.

Les persones interessades vindran obligades a presentar les seues sol·licituds, degudament emplenades, en el termini de quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà al de la publicació d’aquestes bases en la pàgina web de l’Ajuntament, Tauler d’anuncis sede electrònica ( https://beneixama.sedelectronica.es ) o fins al primer dia hàbil següent si el termini conclou diumenge, festiu o dia inhàbil.

Les bases integres es poden visualitzar a través del següent enllace Bases ayudas deportistas de élite 2021

Instancia General https://bit.ly/3m0PcmH

Resolució de la Convocatòria del Pla d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) de la província d’Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o reforma d’instal·lacions esportives municipals: Plan + Deporte 2021

Resolució de la Convocatòria del Pla d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) de la província d’Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o reforma d’instal·lacions esportives municipals: Pla + Esport 2021.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació d’Alacant, per import de 46.370,15 € per a la reforma dels vestuaris del Camp de futbol, dins de la convocatòria del Pla d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) de la província d’Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o reforma d’instal·lacions esportives municipals: Plan + Deporte 2021.

Nota informativa: Cita prèvia piscina municipal.

A causa de la saturació que s’està produint amb el telèfon per a demanar cita, en la piscina municipal, tant per Whatsapp com per via telefònica, s’informa la població que:

  • El telèfon només està operatiu en l’horari de piscina, de 11:30h a 19:30h.
  • Recordar indicar en el Whatsapp, el nom i cognoms, DNI, dia i torn en el qual es vol assistir.
  • No enviar diversos Whatsapps des de diferents números amb els mateixos noms, ja que es dupliquen i es completa l’aforament.
  • Pensar que les persones que atenen el telèfon han d’atendre les persones que entren, per tant, si no agafen el telèfon és per què no poden.
  • Recordar que si no s’assisteix cal cancel·lar la reserva, perquè puguen entrar altres persones.

 

Moltes gràcies per la seua comprensió.

 

Regidoria d’Esports

Divendres dia 9 de juliol 2021.