965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Ajudes per a minimitzar l’impacte econòmic que la CRISI ENERGÈTICA està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats del municipi de Beneixama 2022

S’ha publicat l’extracte de les bases reguladores «Ajudes per a minimitzar l’impacte econòmic que la crisi energètica està suposant sobre pimes, micropimes, fins i tot suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats del municipi de Beneixama». El termini de presentació de sol·licitud serà de 10 dies naturals a partir de l’endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Aquestes ajudes tenen com a finalitat minimitzar l’impacte econòmic que la crisi energètica està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, amb domicili fiscal en el municipi de Beneixama, que estiguen al corrent en el pagament de les obligacions tributàries. Seran subvencionables fins a un 50% els conceptes de despesa corrent (que han d’estar compresos entre l’1 abril de 2021 i el 30 de juny de 2022).

Resolució subvenció no dinerària consistent en el subministrament de vehicle elèctric.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció no dinerària, concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, consistent en el subministrament d’un vehicle elèctric per import de 29.000 €.

Resolución_concesión_vehículos_eléctricos

Adhesió al Pacte d’Alcaldes per al Clima i l’Energia

El municipi de Beneixama està adherit al Pacte d’Alcaldes per al Clima i l’Energia. Es tracta d’una iniciativa a escala europea de què formen part els municipis que, voluntàriament, han adoptat el compromís d’aplicar els objectius climàtics i energètics de la Unió Europea als seus municipis.

Els nous firmants prometen reduir les emissions de CO2 en un 40% i adoptar un enfocament integral per a poder abordar l’increment del canvi climàtic i la seua adaptació al mateix.