Nota informativa: Cita prèvia piscina municipal.

A causa de la saturació que s’està produint amb el telèfon per a demanar cita, en la piscina municipal, tant per Whatsapp com per via telefònica, s’informa la població que:

  • El telèfon només està operatiu en l’horari de piscina, de 11:30h a 19:30h.
  • Recordar indicar en el Whatsapp, el nom i cognoms, DNI, dia i torn en el qual es vol assistir.
  • No enviar diversos Whatsapps des de diferents números amb els mateixos noms, ja que es dupliquen i es completa l’aforament.
  • Pensar que les persones que atenen el telèfon han d’atendre les persones que entren, per tant, si no agafen el telèfon és per què no poden.
  • Recordar que si no s’assisteix cal cancel·lar la reserva, perquè puguen entrar altres persones.

 

Moltes gràcies per la seua comprensió.

 

Regidoria d’Esports

Divendres dia 9 de juliol 2021.

RESOLUCIÓ PLA D’AJUDES A MUNICIPIS I EATIM PER A l’ADQUISICIÓ DE MATERIAL I EQUIPAMENT ESPORTIU 2021

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a l’adquisició de material i equipament esportiu.

Resolución plan de ayudas para la adquisición de material y equipamiento deportivo