965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES A AJUNTAMENTS I E.A.T.I.M PER A L’ADQUISICIÓ DE TROFEUS I MEDALLES, ANUALITAT 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a l’empara de la Convocatòria del Pla d’ajudes als Ajuntaments i Entitats EATIM de la província d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals dependents dels mateixos (Patronats, Organismes Autònoms, Fundacions Esportives, etc.) per a la adquisició de trofeus i/o medalles per a les seues activitats de promoció esportiva i desenvolupament de l’esport que es realitzen durant l’any 2023, per un import de 377,27 euros.

 

Bases ajudes econòmiques a esportistes d’elit de Beneixama 2021

L’objecte de la present convocatòria és la concessió d’ajudes als esportistes d’elit de Beneixama per part de la Regidoria d’Esports del M.I. Ajuntament de Beneixama.

Les persones interessades vindran obligades a presentar les seues sol·licituds, degudament emplenades, en el termini de quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà al de la publicació d’aquestes bases en la pàgina web de l’Ajuntament, Tauler d’anuncis sede electrònica ( https://beneixama.sedelectronica.es ) o fins al primer dia hàbil següent si el termini conclou diumenge, festiu o dia inhàbil.

Les bases integres es poden visualitzar a través del següent enllace Bases ayudas deportistas de élite 2021

Instancia General https://bit.ly/3m0PcmH

Resolució de la Convocatòria del Pla d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) de la província d’Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o reforma d’instal·lacions esportives municipals: Plan + Deporte 2021

Resolució de la Convocatòria del Pla d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) de la província d’Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o reforma d’instal·lacions esportives municipals: Pla + Esport 2021.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació d’Alacant, per import de 46.370,15 € per a la reforma dels vestuaris del Camp de futbol, dins de la convocatòria del Pla d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) de la província d’Alacant, per a la construcció, millora, ampliació o reforma d’instal·lacions esportives municipals: Plan + Deporte 2021.

Resolució de subvenció d’ajudes ajuntaments i Eatim per a la realització d’activitats esportives o per al funcionament d’escoles esportives municipals 2021.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, d’ajudes econòmiques per a ajuntaments i Eatim per a la realització de programes esportius i funcionament d’escoles esportives municipals 2020. Destinat a  l’Escola Municipal de Gimnàstica de Beneixama, de gener a novembre de 2021 per import de 5.000 €.