965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Resolució “Provincial d’Arts Escèniques” 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de cinc mil nou-cents noranta-nou euros amb díhuit euros (5.999,18€) en línia Per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 141 del 24 de juliol de 2023 , en referència a la Convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments per a la realització d’un “FESTIVAL PROVINCIAL D’ARTS ESCÈNIQUES”, anualitat 2023 amb la finalitat de dur a terme espectacles que tindran lloc des del 16 de novembre de 2022 al 15 de novembre de 2023.

Està subvenció obtinguda dins de la Línia A se destinarà per als següents espectacles :

Espectacle “Tribut Musical a *Cantajuegos ” el 28 d’octubre de 2023, valorat en 2.369,18 €
Espectacle “Gal·la de Màgia” el 4 de novembre de 2023, valorat en 3.630,00 €.

Enllaç Resolució

 

Els espectacles tindran lloc a l’Auditori Municipal Pedro Joaquín Francés Sanjuan de Beneixama.Tot això gràcies a la col·laboració de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

 

Resolució Segon Període Campanya de Difusió de Música i Teatre. 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 132 de l’11 de juliol, d’una subvenció no monetària, en referència a la Convocatòria de subvencions no monetàries als Ajuntaments de la Província “Campanya de Difusió de Música i Teatre, Anualitat 2023 amb la finalitat de realitzar actuacions musicals, teatrals, de cinema, màgia i circ, per imports de 1.900 euros i 2.000 euros.

Enllaç resolució

Les actuacions serán gratuïtes i finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant són:

  • “POSITIVAMENT” pel proveïdor *FABIAN GUIRAO VILLENA el pròxim 21 d’octubre de 2023.

 

  • “1238 CRÒNICA D’UN *SOMNI” per la *COLLA DE *DOLÇAINERS I *TABALETERS EL *TERROS DE PETRER el pròxim 11 de novembre de 2023.

 

 

 

El lloc on tindrà lloc l’actuació, serà a l’AUDITORI MUNICIPAL PEDRO J.FRANCÉS SANJUAN de BENEIXAMA.

 

 

Resolució Primer Període Campanya Música i Teatre 2023.

El 30 de Març de 2023 el M.I.Ajuntament de Beneixama va ser beneficiari per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacan mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 63,  d’una subvenció no monetària en referència a la Convocatòria de subvencions no monetàries als Ajuntaments de la Província “Campanya de Difusió de Música i Teatre, Anualitat 2023 amb la finalitat de realitzar actuacions musicals, teatrals, de cinema, màgia i circ, per un import de 1.900 euros.

La subvenció nomenada s’ha dut a terme en la funció de Teatre Infantil “LA CASETA DE XOCOLATE”.

 

RESOLUCIÓN CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, PARA LA REALIZACIÓN DE UN “FESTIVAL PROVINCIAL DE ARTES ESCÉNICAS” 2022

El Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de una subvención a favor de los Ayuntamientos, para la realización de un festival provincial de artes escénicas anualidad 2022 Línea A por la Excma. Diputación Provincial de Alicante por un importe de 6.000 euros.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y EATIM PARA LA ADQUISICIÓN DE TROFEOS Y MEDALLAS, ANUALIDAD 2022

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció, per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, a l’empara de la Convocatòria d’ajudes a Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi  (EATIM)  de la província d’Alacant, així com les Entitats esportives municipals dependents dels mateixos (Patronats, Organismes Autònoms, Fundacions Esportives, etc.) per a l’adquisició de trofeus i/o medalles per a les seves activitats de promoció esportiva i desenvolupament de l’esport que realitzin durant l’any 2022,per un import de 499,28 euros.