Inauguració Reconstrucció de la Torre de Vigilància. Beneixama 2023

En el marc de les accions per a pal·liar els danys produïts a conseqüència de l’incendi forestal patit a Beneixama el 15 de juliol de 2019. El passat dia 12 de març de 2023, va tindre lloc la inauguració de la reconstrucció de la Torre de Vigilància, a través d’una subvenció nominativa concedida a aquest efecte per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana mitjançant DECRET de 16 de juliol núm. 100/2021, publicades en el D.O.G.V amb el número 9136 del dia 27 de juliol de 2021, pel qual s’aproven les bases reguladores i es concedeixen ajudes per a pal·liar els danys produïts per l’incendi forestal.

Tal reconstrucció ha sigut duta a terme per la *emprasa SIGUT FUSTA S.L., per un import de 25.231,94€

 

 

 

 

Resolució de la convocatòria d’ajudes destinades a la realització d’activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2021.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, destinades al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals per import de 4.179,56€.

Obert període d’al·legacions dels avantprojectes de les instal·lacions solars fotovoltaicas ISF ROTONDA 1 i ISF L’OLIVA.

Presentades les al·legacions del primer avantprojecte d’instal·lació solar fotovoltaica ISF Beneixama, s’informa la població que aquesta instal·lació solar fotovoltaica s’engloba dins d’un conjunt de plantes fotovoltaiques que desitgen evacuar al municipi de Beneixama. Des del M.I. Ajuntament de Beneixama s’informarà conforme es realitzen les publicacions, per a poder consultar els avantprojectes i presentar al·legacions.

Aquest ajuntament té constància de dos nous avantprojectes “ISF BENEIXAMA ROTONDA 1” i “ISF L’OLIVA”, publicades en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant els avantprojectes i declaracions d’impacte ambiental dels avantprojectes estant obert el termini d’al·legacions.

Les persones que desitgen consultar els avantprojectes i els estudis d’impacte mediambiental, podran descarregar-ho en el següent enllaç:

https://www.mptfp.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/comunidad_valenciana/proyectos-ci/Procedimientos-de-informacion-publica.html

Aquest ajuntament posa a la seua disposició en la pàgina web “https://www.beneixama.es/”, un model d’al·legacions individual per a qui desitge presentar-lo.

En el cas que no es dispose de mitjans electrònics, l’ajuntament facilitara els impresos del model d’al·legacions i la seua posterior remissió abans del dia 28 d’abril (aportant fotocòpia de DNI).

L’escrit d’al·legacions s’haurà de remetre a la Subdelegació del Govern a Alacant- Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia a través del següent enllaç:

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Adjuntem exemple de model d’al·legacions de cadascun dels avantprojectes:

ISF LA OLIVA

2.LA_.OLIVA_.MODELO.ALEGACION.PLANTA-FOTOVOLTAICAALEGACIONS.PARTICUARS-1

ISF BENEJAMA ROTONDA 1

13.LA_.ROTONDA.PLANTA-FOTOVOLTAICAALEGACIONS.PARTICUARS