Resolució de la convocatòria d’ajudes destinades a la realització d’activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2021.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, destinades al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals per import de 4.179,56€.

Obert període d’al·legacions dels avantprojectes de les instal·lacions solars fotovoltaicas ISF ROTONDA 1 i ISF L’OLIVA.

Presentades les al·legacions del primer avantprojecte d’instal·lació solar fotovoltaica ISF Beneixama, s’informa la població que aquesta instal·lació solar fotovoltaica s’engloba dins d’un conjunt de plantes fotovoltaiques que desitgen evacuar al municipi de Beneixama. Des del M.I. Ajuntament de Beneixama s’informarà conforme es realitzen les publicacions, per a poder consultar els avantprojectes i presentar al·legacions.

Aquest ajuntament té constància de dos nous avantprojectes “ISF BENEIXAMA ROTONDA 1” i “ISF L’OLIVA”, publicades en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant els avantprojectes i declaracions d’impacte ambiental dels avantprojectes estant obert el termini d’al·legacions.

Les persones que desitgen consultar els avantprojectes i els estudis d’impacte mediambiental, podran descarregar-ho en el següent enllaç:

http://www.mptfp.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/comunidad_valenciana/proyectos-ci/Procedimientos-de-informacion-publica.html

Aquest ajuntament posa a la seua disposició en la pàgina web “http://www.beneixama.es/”, un model d’al·legacions individual per a qui desitge presentar-lo.

En el cas que no es dispose de mitjans electrònics, l’ajuntament facilitara els impresos del model d’al·legacions i la seua posterior remissió abans del dia 28 d’abril (aportant fotocòpia de DNI).

L’escrit d’al·legacions s’haurà de remetre a la Subdelegació del Govern a Alacant- Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia a través del següent enllaç:

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Adjuntem exemple de model d’al·legacions de cadascun dels avantprojectes:

ISF LA OLIVA

2.LA_.OLIVA_.MODELO.ALEGACION.PLANTA-FOTOVOLTAICAALEGACIONS.PARTICUARS-1

ISF BENEJAMA ROTONDA 1

13.LA_.ROTONDA.PLANTA-FOTOVOLTAICAALEGACIONS.PARTICUARS

 

Nota informativa: Inici xarxa consorciada d’ecoparcs.

Des de la regidoria de medi ambient s’informa:
Ahir es va realitzar l’acte oficial de constitució de la primera xarxa consorciada d’ecoparcs de la
Província d’Alacant, la del Consorci de residus Crea, que va començar el passat 1 d’abril. La
posada en marxa de la xarxa consorciada d’Ecoparcs suposarà un gran pas qualitatiu i quantitatiu
en el que a gestió de residus es refereix.
La xarxa ja disposa de 4 ecoparcs fixos i 2 mòbils, entre els quals es troba l’Ecoparc de
Beneixama, als quals s’afegiran dos ecoparcs més abans de setembre.
En menys de dos anys tindrem una xarxa d’ecoparcs informatitzats completa, que permetrà
incrementar les recollides selectives en origen i complir amb els objectius europeus marcats

INFORMACIÓ SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS EN EL PERÍODE DE SETMANA SANTA I PASQUA DE 2021.

INFORMACIÓ SOBRE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS EN EL PERÍODE DE SETMANA
SANTA I PASQUA DE 2021.
Davant el començament del període de Setmana Santa i Pasqua de 2021, i el previsible augment considerable
de presència de persones en terreny forestal i les seues proximitats, des de la Direcció General de Prevenció
d’Incendis Forestals de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició ecològica volem recordar algunes qüestions en la matèria de la nostra competència
Per al període comprés entre l’1 d’abril i el 12 d’abril queda totalment prohibit l’ús del foc per a eliminació de
restes agrícoles, crema de marges, canyars, etc, en terreny forestal i en els 500 metres pròxims a aquest
Els paellers en àrees recreatives es podran utilitzar sempre que no s’establisca nivell de preemergència 3.
Els paellers existents en zones de jardí d’habitatges i estiguen a menys de 500 metres de terreny forestal es
podran utilitzar en funció de la normativa municipal pròpia, sempre que no s’hi haja establisca nivell de
preemergència 3. No es pot abocar les cendres calentes sobre sòl forestal.
En terreny forestal, no es poden tirar o utilitzar focs artificials anara dels llocs habilitats per a això.
Puede encontrar más información sobre este tema en la siguiente dirección web.
Pot trobar més informació sobre aquest tema en la següent adreça web.
http://agroambient.gva.es/es/web/prevencion-de-incendios Valencia, 30 de marzo de 2021