Subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius ( LÍNIA 4.-Foment de l’Agricultura i sosteniment del medi rural)

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a la realització d’actuacions compreses dins de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius (LÍNIA 4.-Foment de l’Agricultura i sosteniment del medi rural) per import de 2.975,50€.

Nota informativa: Obert període d’al·legacions de l’avantprojecte de la instal·lació solar fotovoltaica ISF Beneixama.

Tenint coneixement de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 21 de data 2 de febrer de 2021, “Autorització administrativa prèvia i declaració d’impacte ambiental de l’avantprojecte de la instal·lació solar fotovoltaica ISF Beneixama”.

Les persones que desitgen consultar l’avantprojecte i l’estudi d’impacte mediambiental, podran descarregar-lo en el següent enllaç:

https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/comunidad_valenciana/proyectos-ci/Procedimientos-de-informacion-publica.html

L’escrit d’al·legacions s’haurà de remetre abans del dia 16 de març a la Subdelegació del Govern d’Alacant- Dependència de l’Àrea d’Indústria i Energia a través del següent enllaç:

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

En el cas que no es dispose de mitjans electrònics, l’ajuntament facilitara els impresos del model d’al·legacions i la seua posterior remissió. (Preferiblement amb cita prèvia i amb fotocòpia de DNI).

Adjuntem exemple de model d’al·legacions:

Modelo alegaciones instalación solar planta fotovoltaica rellenable.

 

Nota informativa: treballs de condicionament de les cunetes en el Camí d’accés a l’Eco-Parc i  Camí del Limbo.

La Regidoria d’Agricultura informa que ja han començat els treballs de condicionament de les cunetes en el Camí d’accés a l’Eco-Parc i  Camí del Limbo.

En concret es durà a terme la creació de 451 metres de cuneta.

formigonada.Treballs sufragats pel M.I. Ajuntament per un import de 48.279,85€.

Beneixama 10/02/2021

Resolución de subvención para la realización de actuaciones comprendidas dentro del Área de Fomento y Desarrollo Local (línea 4, Fomento de la Agricultura y Sostenimiento del Medio Rural)

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultado beneficiario de una subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para la realización de actuaciones comprendidas dentro del Área de Fomento y Desarrollo Local (línea 4, Fomento de la Agricultura y Sostenimiento del Medio Rural).