965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Resolució concessió de la subvenció relativa al programa d’incentius a la contractació de persones aturades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana. PROGRAMA EMPUJU 2023

Mitjançant la present resolució (adjunta) es concedeix a l’AJUNTAMENT DE BENEIXAMA, amb NIF P0302300I, una subvenció per un import de 34.528,30 euros, per ala contractació temporal (exceptuats els contractes formatius) a jornada completa de persones desocupades menors de 30 anys que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat i com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, condicions que hauran de complir-se en el moment de la contractació.

Resolució Concesió EMPUJU 2023

 

 

L’Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari d’una ajuda per a activitats de prevenció de conductes addictives 2023

L’Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una ajuda per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per al programa “Intervenció preventiva amb menors en matèria d’addiccions”, “Escapa si pots” dins de la convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant per a activitats en matèria de conductes addictives , anualitat 2023, per un import de 1.682,10 €.

Cursos de natación y aquagym temporada estival 2023.

POR MEDIO DEL PRESENTE, SE INFORMA A LA POBLACIÓN EN GENERAL QUE SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS CURSOS DE NATACIÓN Y AQUAGYM:

SE PODRÁN REALIZAR LOS SIGUIENTES CURSOS TANTO DE NIÑOS COMO DE ADULTOS:

DEL 3 DE JULIO AL 21 DE JULIO AMBOS INCLUSIVE.
DEL 24 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO AMBOS INCLUSIVE.

LA CUOTA QUE SE DEBERÁ ABONAR ES:

CURSO DE NIÑOS: 4000 €
CURSO DE ADULTOS: 45’00 €

AQUAGYM: 35’00 €

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR  EL SIGUIENTE ENLACE: B A N D O CURSOS NATACION 2023

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL AMPARO DEL PROGRAMA DE AYUDAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE FOMENTO DEL BONO CONSUMO EN EL MUNICIPIO DE BENEIXAMA, ANUALIDAD 2023.

La Exma. Diputación de Alicante, mediante la RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE FOMENTO DEL CONSUMO EN SUS MUNICIPIOS: BONOCONSUMO. ANUALIDAD 2023. APROBADA POR ACUERDO DEL PLENO EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 3 DE MAYO DE 2023, (B.O.P de Alicante Nº 85 de 04/05/2023), ha concedido a este M.I. Ayuntamiento de Beneixama, la cantidad que asciende a 43.231€, destinados a la campaña de fomento del consumo del Municipio de Beneixama. Bono-Consumo Beneixama 2023.

A tal fin, las presentes Bases tienen por objeto promover una campaña de apoyo al comercio local e impulsar al consumo en aquellos establecimientos ubicados en el término municipal de Beneixama que cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Para ello, se llevará a cabo la creación de un sistema de Bono-Consumo, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico de los pequeños y medianos comercios, a nivel local, que se regirá en función de las siguientes bases:

 

1. CARTEL INFORMATIVO SOBRE LAS BASES DE LA CAMPAÑA BONO-CONSUMO 2023. AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA.

CARTEL BASES BONO-CONSUMO 203

2. BASES REGULADORAS DE LA CAMPAÑA BONO-CONSUMO 2023. AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA.

Bases Ayuntamiento BONO-CONSUMO 2023

3. ANEXOS ADJUNTOS A LAS BASES REGULADORAS DE LA CAMPAÑA BONO-CONSUMO 2023. AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA.

Anexo I y II. Solicitud y declaración responsable del establecimiento

ANEXO III mantenimiento terceros Ayuntamientos

Anexo_IV_modelo_fra_bono_consumo_definitivo

Anexo V_Listado I.A.E bono_consumo_2023. Beneixama

4. CARTEL INFORMATIVO DE LOS DÍAS PARA RECOGER LOS BONO-CONSUMO.

CARTEL INFORMATIVO DE HORARIOS DE RECOGIDA DE BONOS-CONSUMO

5. CARTEL INFORMATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS EN EL BONO-CONSUMO.

CARTEL INFORMATIVO ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS

 

 

Resolució convocatòria subvencions servei de trituració de restes de poda, anualitat 2022.

L’Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiària  d’una subvenció per un import de 2.223,47 euros, per a despeses derivades de l’execució del servei de trituració de restes de poda agrícola i jardineria. Dins de la convocatòria que ha de regir la concessió de subvencions per a servei de trituració de restes de poda agrícola i jardineria per a municipis i entitats locals menors amb població menor o igual a 10.000 habitants (anualitat 2022), per l’Excma. Diputació d’Alacant.

Resolució convocatòria obres d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

L’Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiària  d’una subvenció per un import de 14.741,77 €, per a obres d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics . Dins de la convocatòria  de subvencions per a les obres d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Anualitat 2022, per l’Excma. Diputació d’Alacant.

L’obra objecte de la subvenció a sigut destinada en la Plaça de la Fonda s/n de Beneixama.