965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Resolució convocatòria per a la concessió de subvencions a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a la reparació (Línia A)

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, dins de la línia A de reparació per a l’actuació hidràulica de reparació i posada a punt del grup electrobomba per import de 18.934,50€.

Execució subvenció a favor dels municipis de la Província, per a Inversions Financerament Sostenibles, Anualitat 2019

El M.I. Ajuntament de Beneixama van ha finalitzar les obres de la subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a Inversions Financerament Sostenibles, anualitat 2019 per a projecte de la xarxa d’aigua potable en diversos trams dels carrers mestre Sr. Jose A. Porte Valladares, Avd. Banyeres i Passatge Llevant en el municipi de Beneixama per un import de 90.212,97€ per a la realització de l’obra i redacció projecte.

Subvencions obres zones verdes Carrer Practicant Bellod

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, dins de la seua convocatòria d’inversions en zones verdes de titularitat municipal, executarà obres de condicionament i millora en la zona verda del carrer Practicant Bellod.

L’execució d’estes obres té com a objectiu la millora tant d’accés com de qualitat paisatgística, així com millorar les condicions de seguretat de la zona per a evitar possibles danys i prejuís a tercers. A més, amb el condicionament de la zona verda del carrer Practicant Bellod s’aconseguirà una coherència urbanística total de l’entorn.