RESOLUCIÓ CAMPANYA DE MÚSICA D’ORQUESTRES I ENSEMBLES SIMFÒNICS, DOLÇAINA I TABAL, PLECTRE I PUA, I CORALS, MUNICIPIS PROVÍNCIA ALACANT 2021

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins de la convocatòria “Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals, en municipis de la província d’Alacant. Anualitat 2021”, per al concert a càrrec de l’Orquestra Simfònica de Villena , per un import de 4.500€.

Resolució de la convocatòria per a la concessió en l’exercici 2021 de subvencions a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a la reforma o gran reparació (Línia B) d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament que executen o hagueren executat les mateixes

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins de la convocatòria per a la concessió en l’exercici 2021 de subvencions a favor d’entitats locals de la província d’Alacant per a la reforma o gran reparació (Línia B) d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament que executen o hagueren executat les mateixes, per a la renovació de la xarxa d’aigua potable al carrer Ramón y Cajal entre les Calles Mestre D. J. Antonio Porto Valladares i Sant Vicent a Beneixama , per un import de 48.379,85 €.

Nota informativa

Regidoria de parcs i jardins informa:

S’ha procedit a barrar el parc de la Creu amb la intenció de minimitzar els possibles accidents que pogueren haver-hi, tant en el tram del carrer Doctor Juan Bautista Pastor, com el tram del carrer Practicant Bellod Cortés.
Aquests treballs han sigut finançats íntegrament per el M.I Ajuntament de Beneixama amb un pressupost de 12.053,17€

Regidoria de Parcs i Jardins informa:

Volem posar l’accent de nou als propietaris de gossos que els trauen a passejar per a fer les seues necessitats, com és lògic i normal, que per favor recullen la deposicions dels gossos, ja que és molt molest per a tots els veïns de la població trobar les voreres i carrers bruts, així com els parcs i jardins del poble.
Apel·lem a la responsabilitat dels amos, els quals la majoria són conscients i fan ús dels dispensadors que hi ha situats en les diferents
zones del poble, o directament les agafen de les seues cases.
És responsabilitat de tod@s el cuidar del nostre entorn.

parc

 

 

NOTA INFORMATIVA

S’informa la població, que s’ha procedit a la neteja i tancament dels terrenys del voltant a l’Eco Parc que són propietat de l’Ajuntament, per la qual cosa es posa l’accent que no s’han de depositar cap tipus de residus per al voltant de les instal·lacions.
L’Eco Parc té un ampli horari per a poder deixar en els oportuns contenidors els residus corresponents.
Esperem comptar amb la col·laboració de tod@s per a conservar un entorn net i no HAVER DE POSAR LES SANCIONS CORRESPONENTS ALS USUARIS QUE FACEN UN MAL ÚS DE LA GESTIÓ DE RESIDUS.

NOTA_INFORMATIVA_ECOPARC