965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius (línia 2- Pla de modernització de Mercats Municipals)

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a la realització d’actuacions compreses dins de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius (línia 2, Pla de modernització de Mercats Municipals) per import de 1.100,44€ .

PLA MUNICIPAL D’AJUDES PER COVID-19 AMB DESTINACIÓ A LES PYMES, MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DE BENEIXAMA

Dilluns que ve 24 d’agost, s’obri el termini de presentació de sol·licituds que finalitzara el divendres 11 de setembre. S’han publicat les bases reguladores de les ajudes “PLA MUNICIPAL D’AJUDES PER COVID-19 AMB DESTINACIÓ A les PIMES, MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DE BENEIXAMA“.

Aquestes ajudes van dirigides a Pimes, Microempreses, persones treballadores, autònomes, així com altres col·lectius subjectes a mutualitats de Beneixama amb domicili fiscal i establiment en terme de Beneixama, l’activitat del qual va cessar temporalment o va reduir el 50% de la seua facturació del mes d’abril 2020 per causa del Covid-19.

La quantia de l’ajuda sàrria fins a 300€, en el cas que no es consumisca tot el crèdit disponible, el romanent es distribuirà de manera proporcional entre els beneficiaris fins a un màxim de 2.000€.

Bases ajuda “PLAN MUNICIPAL DE AYUDAS POR COVID-19 CON DESTINO A LAS PYMES, MICROEMPRESAS Y PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS DE BENEIXAMA”. Bases_publicadas_BOPA

Per a mes informació accedir :Sede Electrónica Ajuntament de Beneixama: https://beneixama.sedelectronica.es/dossier.3

o posar-se en contacte amb adl@beneixama.es o al numere de telèfon 673475587

Instancia INSTANCIA

Annex I: Memòria Justificativa Memoria Justificativa Anexo I

Annex II: Manteniment tercers ANEXO II mantenimiento terceros ayto

Annex III: Declaració responsable  Declaracion responsable Anexo III

Annex IV: Representació Anexo IV representación