965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

L’objecte de la present convocatòria és la concessió d’ajudes als esportistes d’elit de Beneixama per part de la Regidoria d’Esports del M.I. Ajuntament de Beneixama.

Les persones interessades vindran obligades a presentar les seues sol·licituds, degudament emplenades, en el termini de quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà al de la publicació d’aquestes bases en la pàgina web de l’Ajuntament, Tauler d’anuncis sede electrònica ( https://beneixama.sedelectronica.es ) o fins al primer dia hàbil següent si el termini conclou diumenge, festiu o dia inhàbil.

Les bases integres es poden visualitzar a través del següent enllace Bases ayudas deportistas de élite 2021

Instancia General https://bit.ly/3m0PcmH