965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

RESOLUCIÓ SUBVENCIÓ DESTINADA A FINANÇAR EL MANTENIMENT DELS AGENTS D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2023.

El M.I.Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una ajuda per part de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de l’entitat LABORA Servei d’Ocupació i Formació destinades a finançar el manteniment dels agents d’Ocupació i Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana, segons convocatòria publicada el 24 de març de 2023 número 9561 , per un import de 14.700 €.

 

 

 

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA EMDONA 2022

L’Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari de la concessió de subvencions per part de la Generalitat Valenciana a través de Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per a ajudes destinades a la contractació de dones desocupades per a la realització d’obres o serveis d’interés general per a l’exercici 2022. Per un import de 28.454,81 €

RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA EL EJERCICIO 2022 DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DE LOS AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El M.I. Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de una ayuda por parte de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a través de LABORA destinada a financiar el mantenimiento como agente de Empleo y Desarrollo Local, incluida la cotización empresarial de la Seguridad Social, por el periodo subvencionable, con el límite establecido en la convocatoria, por un importe de 14.700 €.

PROGRAMA EMERGE 2022

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Beneixama per un import de 55.324,62 €, programa de subvencions Iniciativa Social, destinada a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d’accions previstes en plans o procediments d’emergències en l’àmbit forestal. AVALEM EXPERIÈNCIA (PROGRAMA EMERGEIX 2022).

 

PROGRAMA EMPUJU 2022

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Beneixama per un import de 28.906,12€ per a la contractació temporal (exceptuats els contractes formatius) a jornada completa de persones desocupades menors de 30 anys que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais LABORA de la Generalitat, i com a beneficiaris en el fitxer  del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, condicions que hauran de complir en el moment de la contractació, en el marc del Programa Operatiu en el Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.