965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Resolució Primer Període Campanya Música i Teatre 2023.

El 30 de Març de 2023 el M.I.Ajuntament de Beneixama va ser beneficiari per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacan mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 63,  d’una subvenció no monetària en referència a la Convocatòria de subvencions no monetàries als Ajuntaments de la Província “Campanya de Difusió de Música i Teatre, Anualitat 2023 amb la finalitat de realitzar actuacions musicals, teatrals, de cinema, màgia i circ, per un import de 1.900 euros.

La subvenció nomenada s’ha dut a terme en la funció de Teatre Infantil “LA CASETA DE XOCOLATE”.

 

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES A AJUNTAMENTS I E.A.T.I.M PER A L’ADQUISICIÓ DE TROFEUS I MEDALLES, ANUALITAT 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a l’empara de la Convocatòria del Pla d’ajudes als Ajuntaments i Entitats EATIM de la província d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals dependents dels mateixos (Patronats, Organismes Autònoms, Fundacions Esportives, etc.) per a la adquisició de trofeus i/o medalles per a les seues activitats de promoció esportiva i desenvolupament de l’esport que es realitzen durant l’any 2023, per un import de 377,27 euros.

 

Resolució concessió de la Convocatòria de subvencions dineràries a favor de municipis per a la redacció d’estudis relacionats amb la sostenibilitat energètica municipal.

A l’Ajuntament de Beneixama li ha sigut concedida una ajuda per import de 6.000 euros , segons RESOLUCIÓ de data 16 de maig de 2023 publicada en el B.O.P.A Núm. 93 de la Convocatòria de subvencions dineràries a favor de municipis per a la redacció d’estudis relacionats amb la sostenibilitat energètica municipal: plans de mobilitat urbana sostenible i estudis per al desenvolupament i implementació de comunitats energètiques locals. Convocatòria anticipada per a l’anualitat 2023 publicades en el B.O.P.A Núm. 241 de data 21 de desembre de 2022 per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, àrea de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids.

Ajuda que té per objecte i finalitat de la creació d’una Comunitat Energètica Local (CEL) estarà constituïda per l’Ajuntament de Beneixama com a promotor i fundador. L’administració local, posarà a disposició ciutadana de la informació necessària del que significa una CEL, de com formar part d’ella, de les activitats principals a realitzar, els avantatges que s’obtenen i respondrà a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb el projecte.

Resolució Concessió per la Excma.Diputació d’Alacant de subvencions a Ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització de campanyes de foment del BO CONSUM en els seus municipis 2023.

L’Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiària per l’Excma. Diputació d’Alacant d’una subvenció per un import de 43.231,00 euros, per a la realització de campanyes de foment del consum per al seu municipi “Bono *Consumo. Anualitat 2023”. Dins de la convocatòria que ha de regir la concessió “Convocatòria de concessió de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització de Campanyes de foment del Consum en els seus municipis :Bono-Consum, anualitat 2023” , per l’Excma. Diputació d’Alacant.

Resolució convocatòria subvencions servei de trituració de restes de poda, anualitat 2022.

L’Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiària  d’una subvenció per un import de 2.223,47 euros, per a despeses derivades de l’execució del servei de trituració de restes de poda agrícola i jardineria. Dins de la convocatòria que ha de regir la concessió de subvencions per a servei de trituració de restes de poda agrícola i jardineria per a municipis i entitats locals menors amb població menor o igual a 10.000 habitants (anualitat 2022), per l’Excma. Diputació d’Alacant.