965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

A l’Ajuntament de Beneixama li ha sigut concedida una ajuda per import de 6.000 euros , segons RESOLUCIÓ de data 16 de maig de 2023 publicada en el B.O.P.A Núm. 93 de la Convocatòria de subvencions dineràries a favor de municipis per a la redacció d’estudis relacionats amb la sostenibilitat energètica municipal: plans de mobilitat urbana sostenible i estudis per al desenvolupament i implementació de comunitats energètiques locals. Convocatòria anticipada per a l’anualitat 2023 publicades en el B.O.P.A Núm. 241 de data 21 de desembre de 2022 per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, àrea de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids.

Ajuda que té per objecte i finalitat de la creació d’una Comunitat Energètica Local (CEL) estarà constituïda per l’Ajuntament de Beneixama com a promotor i fundador. L’administració local, posarà a disposició ciutadana de la informació necessària del que significa una CEL, de com formar part d’ella, de les activitats principals a realitzar, els avantatges que s’obtenen i respondrà a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb el projecte.