965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

El 30 de Març de 2023 el M.I.Ajuntament de Beneixama va ser beneficiari per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacan mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 63,  d’una subvenció no monetària en referència a la Convocatòria de subvencions no monetàries als Ajuntaments de la Província “Campanya de Difusió de Música i Teatre, Anualitat 2023 amb la finalitat de realitzar actuacions musicals, teatrals, de cinema, màgia i circ, per un import de 1.900 euros.

La subvenció nomenada s’ha dut a terme en la funció de Teatre Infantil “LA CASETA DE XOCOLATE”.