Concessió de subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant al M.I. Ajuntament de Beneixama.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció convocada per l’Àrea de Cultura de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per a equipament d’instal·lacions culturals de titularitat municipal, per un import de 4.438 euros, equivalent al 80% del pressupost sol·licitat.

Resolución concesión de ayudas de la Excma. Diputación Provincial de Alicante

Resolución distribución de la Convocatoria de ayudas a los Ayuntamientos de la provincia de Alicante con población inferior a 20.000 habitantes para cubrir las aportaciones estatutarias del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, anualidad 2018. Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.