965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS
El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció convocada per l’Àrea de Cultura de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per a equipament d’instal·lacions culturals de titularitat municipal, per un import de 4.438 euros, equivalent al 80% del pressupost sol·licitat.