Resolución subvención destinada al mantenimiento del agente de Empleo y Desarrollo Local

De acuerdo a la resolución de 24 de abril 2020, el M.I. Ajuntament de Beneixama se le ha concedido por parte de Labora Servicio Valenciano de Empleo y formación una subvención por importe de 14.700 € destinada a financiar el mantenimiento del agente de Empleo y Desarrollo Local.

 

Ajudes per a trabajador@s amb reducció de jornada per a conciliació familiar com a conseqüència del COVID-19 – Actualitzada a 14 de maig

concessió d’ajudes als treballadors i treballadores per compte d’altri de la Comunitat Valenciana, que recull el Decret llei 3/2020, de 10 d’abril, per a compensar la disminució d’ingressos derivada d’haver-se acollit a les reduccions de jornada laboral que estableix l’article 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Decret 58-2020 ajudes a treballadors reducció de jornada per a conciliació familiar -COVID19

Normativa, tramitació i models

ECONCI 2020. Ajudes extraordinàries urgents a treballadors i treballadores que s’hagen acollit a la reducció de jornada per conciliació

AJUDES A TREBALLADORS DE RENDES BAIXES AFECTATS PER UN ERTE COM A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID 19

El dia 30 d’abril la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va publicar en el D.O.G.V. el DECRET 54/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores amb rendes baixes afectades per  un *ERTE com a conseqüència de la *Covid-19.

Per a obtindre més informació Preguntes i respostes freqüents