RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES A AJUNTAMENTS I E.A.T.I.M PER A L’ADQUISICIÓ DE TROFEUS I MEDALLES, ANUALITAT 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a l’empara de la Convocatòria del Pla d’ajudes als Ajuntaments i Entitats EATIM de la província d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals dependents dels mateixos (Patronats, Organismes Autònoms, Fundacions Esportives, etc.) per a la adquisició de trofeus i/o medalles per a les seues activitats de promoció esportiva i desenvolupament de l’esport que es realitzen durant l’any 2023, per un import de 377,27 euros.

 

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADQU. LUMINARIAS Y ELEMENTOS MEJORA SEG. VIAL, VÍAS Y CAMINOS RURALES MUNICIPIOS PROV. ALICANTE POBL. INFERIOR 5000 HAB. 2022

Resolución de concesión de Subvenciones A favor del Ayuntamiento de Beneixama para la adquisición de 15 luminarias solares para ser colocadas en los caminos rurales denominados “Camí del Molins”, “Camino de salida a la carretera de Fontanars” por un importe de 17.968,50 € por la Excma. diputación Provincial de Alicante

RESOLUCIÓ LÍNIA 1 DE LA CONVOCATÒRIA DEL PLA D’AJUDES PER A INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES D’ABASTIMENT I SANEJAMENT: PLA +AGUA 2021

El M.I. Ajuntament de Beneixama a resultat beneficiària de la Subvenció de  Pla + AIGUA 2021, amb un import de 120.000 euros, corresponents a la LÍNIA 1, dins de la Convocatòria de Subvencions del pla d’ajudes als municipis i EATIM de la província per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques d’abastiment i sanejament, de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

 

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA D’AJUDES A AJUNTAMENTS I EATIM DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT, PER A l’ADQUISICIÓ DE MATERIAL I EQUIPAMENT ESPORTIU 2022

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció, per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en relació amb la distribució de la Convocatòria del Pla d’ajudes a municipis i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al municipi de la província, amb població inferior a 5.000 habitants, per a l’adquisició d’equipament i material esportiu, anualitat 2022, amb un import de 367,2 euros

El Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de una ayuda para actividades en materia de conductas adictivas.

El Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de una ayuda de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para el programa “Prevención de conductas adictivas a través del juego. Escapa si puedes” dentro de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio (E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante para actividades en materia de conductas adictivas , anualidad 2021, por un importe de 1.717,59 €