965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

RESOLUCIÓ CONV. SUBV. AYTOS. I EE.LL.MM. PROVÍNCIA D’ALACANT, PER A REALITZACIÓ ACTUACIONS ÀMBIT ACTUACIÓ ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT. ANUALITAT 2023.

L’Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció a favor dels Ajuntaments, per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de la Diputació d’Alacant, Anualitat 2023 segons convocatòria publicada el 03/03/2023 nº44 per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

Enllaç convocatòria

Les línies subvencionades i imports són:

  • LÍNIA 1 Fires i Altres Esdeveniments comercials per un import de 7.000 euros .
  • LÍNIA 3 Promoció Econòmica per un import de 5.000 euros.
  • LÍNIA 4 Foment de l’Agricultura i sosteniment del medi rural per un import de 2.996,40 euros.

 

Enllaç resolució

 

Aquestes actuacions seran finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

 

Resolución de subvención para la realización de actuaciones comprendidas dentro del Área de Fomento y Desarrollo Local (línea 3, Promoción Económica)

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultado beneficiario de una subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para la realización de actuaciones comprendidas dentro del Área de Fomento y Desarrollo Local (línea 3, Promoción Económica).