965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Resolució “Provincial d’Arts Escèniques” 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de cinc mil nou-cents noranta-nou euros amb díhuit euros (5.999,18€) en línia Per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 141 del 24 de juliol de 2023 , en referència a la Convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments per a la realització d’un “FESTIVAL PROVINCIAL D’ARTS ESCÈNIQUES”, anualitat 2023 amb la finalitat de dur a terme espectacles que tindran lloc des del 16 de novembre de 2022 al 15 de novembre de 2023.

Està subvenció obtinguda dins de la Línia A se destinarà per als següents espectacles :

Espectacle “Tribut Musical a *Cantajuegos ” el 28 d’octubre de 2023, valorat en 2.369,18 €
Espectacle “Gal·la de Màgia” el 4 de novembre de 2023, valorat en 3.630,00 €.

Enllaç Resolució

 

Els espectacles tindran lloc a l’Auditori Municipal Pedro Joaquín Francés Sanjuan de Beneixama.Tot això gràcies a la col·laboració de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

 

RESOLUCIÓN CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, PARA LA REALIZACIÓN DE UN “FESTIVAL PROVINCIAL DE ARTES ESCÉNICAS” 2022

El Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de una subvención a favor de los Ayuntamientos, para la realización de un festival provincial de artes escénicas anualidad 2022 Línea A por la Excma. Diputación Provincial de Alicante por un importe de 6.000 euros.

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS, MUSICALS I ESCÈNIQUES 2022

Resolució de la Convocatòria de Subvencions a favor de l’Ajuntament de Beneixama per a la realització d’activitats culturals, músicals i escèniques anualitat 2022, Línia 1 XIII Festival Beneixama Rock amb un import de 3.000 euros. I per a la Línia 2 Activitat musical de màgia per a públic infantil amb un import de 1936.00 euros.