Concessió d’ajudes a Beneixama per a la realització d’activitats esportives municipals 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, a l’empara de la Convocatòria del Pla d’ajudes a Municipis per a la realització d’activitats esportives o funcionament d’escoles esportives municipals 2023, per a la realització d’activitats esportives en les instal.lacions Esportives Municipals, durant l’anualitat 2023 per un import de 3.861,08 euros.