965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, a l’empara de la Convocatòria del Pla d’ajudes a Municipis per a la realització d’activitats esportives o funcionament d’escoles esportives municipals 2023, per a la realització d’activitats esportives en les instal.lacions Esportives Municipals, durant l’anualitat 2023 per un import de 3.861,08 euros.