Ajuntament de Beneixama informa: “Musical Dúo Soirée entre la ópera y la zarzuela”.

AJUNTAMENT DE BENEIXAMA INFORMA.
Des de la Regidoria de Cultura s’informa que el M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció de l’Excma. Diputació d’Alacant por un importe de 1.094,5 € destinada a el  “Musical Duo Soirée entre l’òpera i la sarsuela”, dins de la Convocatòria de Subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques. Anualitat 2021.

Resolució subvenció no dinerària consistent en el subministrament de vehicle elèctric.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció no dinerària, concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, consistent en el subministrament d’un vehicle elèctric per import de 29.000 €.

Resolución_concesión_vehículos_eléctricos