965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Resolució Línia 1 i Línia 2 d’ajudes per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial, anualitat 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de dos mil quatre-cents noranta-set euros en la Línia 2 i d’onze mil tres-cents trenta-huit euros en la Línia 1 , per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 133 del 12 de juliol, d’una subvenció, en referència a la Convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments i entitats locals de la província d’Alacant amb població inferior a 5.000 habitants, per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial, anualitat 2023. Corresponents a les Línies 1 i 2, primer període. amb la finalitat de dur a terme plans d’obres i serveis per a la millora de les infraestructures viàries, entre les quals es troben els camins titularitat dels Ajuntaments.

L’actuació en la Línia 1 es durà a terme en el *camí de l”Assut i  en la Línia 2  en els camins Molins, Llimbs, Crespo, Vergelet i Traginers gràcies al finançament de l’Excma. Diputació d’Alacant.

Enllaç resolució