965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Resolució campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua i corals. 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de quatre mil cinc-cents euros (4.500 €) en la Línia 1 i de cinc-cents euros (500 €) en la Línia 4 per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 156 del 14 d’agost de 2023 , en referència a la Convocatòria d’ajudes a Ajuntaments denominada “Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals en municipis de la província d’Alacant. Anualitat 2023, amb la finalitat de dur a terme concerts i actuacions.

Està subvenció obtinguda dins de les Línies 1 i 4 es destinarà per als següents concerts :

  • Orquestra Simfònica de Villena (OSVI) el 23 de setembre de 2023, a partir de les 19.30 hr.

 

 

 

  • Societat Coral de Beneixama el 29 de setembre de 2023, als 19.30 hr.

 

 

 

Enllaç Resolució

Totes dues actuacions tindran lloc a l’Auditori Municipal Pedro Joaquín Francés Sanjuan de Beneixama.

logo diputación provincial de alicante

 

 

Resolució concessió de la subvenció relativa al programa d’incentius a la contractació de persones aturades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana. PROGRAMA EMPUJU 2023

Mitjançant la present resolució (adjunta) es concedeix a l’AJUNTAMENT DE BENEIXAMA, amb NIF P0302300I, una subvenció per un import de 34.528,30 euros, per ala contractació temporal (exceptuats els contractes formatius) a jornada completa de persones desocupades menors de 30 anys que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat i com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, condicions que hauran de complir-se en el moment de la contractació.

Resolució Concesió EMPUJU 2023

 

 

L’Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari d’una ajuda per a activitats de prevenció de conductes addictives 2023

L’Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una ajuda per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per al programa “Intervenció preventiva amb menors en matèria d’addiccions”, “Escapa si pots” dins de la convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant per a activitats en matèria de conductes addictives , anualitat 2023, per un import de 1.682,10 €.

LÍNIA 3 DEL PLA D’AJUDES PER A INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES DE PROVEÏMENT I SANEJAMENT: PLA +AIGUA 2022

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de la Subvenció de  Pla + AIGUA 2022 amb un import de 81.331,41 euros, corresponents a la LÍNIA 3, dins de la Convocatòria de Subvencions del pla d’ajudes als municipis i EATIM de la província per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament, de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant publicada en el B.O.P d’Alacant núm. 147 el 4 d’agost de 2022.

Ajuda destinada a l’execució de la infraestructura hidràulica mitjançant l’obra de “Renovació de la xarxa d’aigua potable i voreres al carrer Ramón y Cajal entre la intersecció dels carrers Sant Vicent i Santiago Ferre”,  per a garantir el servei municipal de proveïment i sanejament.

L’actuació va ser adjudicada a l’empresa GUEROLA TRANSFER, S.L.U.