965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Resolució de subvencions destinades per al control de la salubritat pública i benestar animal 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de mil sis-cents trenta-tres euros amb cinquanta-un cèntims # 1.633,51€ # segons Annex II per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A núm. 156 de 14 d’agost de 2023, en referència a la Convocatòria de concessió d’ajudes per al control de la salubritat pública i benestar animal (tractament esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari i tractament control de dípters en municipis de la província d’Alacant), anualitat 2023.

Enllaç Resolució

L’actuació objecte de la subvenció es durà a terme en la prevenció contra dípters mitjançant 6 subprogrames a nivell de tot terme de la població de Beneixama, tot això gràcies al finançament de l’Excma. Diputació d’Alacant.

 

Resolució de subvencions a favor de Aytos. de fins a 20000 habitants, per a la realització d’inversions en camins de titularitat mnpal. a executar pels Ajuntaments, 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de quaranta-tres mil nou-cents cinquanta-cinc mil euros amb cinquanta-dos cèntims # 43.955,52 €# segons Annex IV per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A núm. 141 de 24 de juliol de 2023, en referència a la Convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant de fins a 20.000 habitants, per a la realització d’inversions en camins de titularitat municipal a executar pels Ajuntaments, any 2023.amb la finalitat de fomentar la reparació i millora dels camins i vials de titularitat municipal que es troben en sòl no urbà.

Enllaç Resolució

L’actuació objecte de la subvenció es durà a terme en la “Reparació i millora del camí del *Molinet” de Beneixama gràcies al finançament de l’Excma. Diputació d’Alacant

 

.

Resolució “Provincial d’Arts Escèniques” 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de cinc mil nou-cents noranta-nou euros amb díhuit euros (5.999,18€) en línia Per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 141 del 24 de juliol de 2023 , en referència a la Convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments per a la realització d’un “FESTIVAL PROVINCIAL D’ARTS ESCÈNIQUES”, anualitat 2023 amb la finalitat de dur a terme espectacles que tindran lloc des del 16 de novembre de 2022 al 15 de novembre de 2023.

Està subvenció obtinguda dins de la Línia A se destinarà per als següents espectacles :

Espectacle “Tribut Musical a *Cantajuegos ” el 28 d’octubre de 2023, valorat en 2.369,18 €
Espectacle “Gal·la de Màgia” el 4 de novembre de 2023, valorat en 3.630,00 €.

Enllaç Resolució

 

Els espectacles tindran lloc a l’Auditori Municipal Pedro Joaquín Francés Sanjuan de Beneixama.Tot això gràcies a la col·laboració de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

 

Resolució Línia 1 i Línia 2 d’ajudes per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial, anualitat 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de dos mil quatre-cents noranta-set euros en la Línia 2 i d’onze mil tres-cents trenta-huit euros en la Línia 1 , per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 133 del 12 de juliol, d’una subvenció, en referència a la Convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments i entitats locals de la província d’Alacant amb població inferior a 5.000 habitants, per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial, anualitat 2023. Corresponents a les Línies 1 i 2, primer període. amb la finalitat de dur a terme plans d’obres i serveis per a la millora de les infraestructures viàries, entre les quals es troben els camins titularitat dels Ajuntaments.

L’actuació en la Línia 1 es durà a terme en el *camí de l”Assut i  en la Línia 2  en els camins Molins, Llimbs, Crespo, Vergelet i Traginers gràcies al finançament de l’Excma. Diputació d’Alacant.

Enllaç resolució

Subvenció d’ajuda econòmica a Ajuntaments per al desenvolupament del projecte -Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys-.

A l’Ajuntament de Beneixama li ha sigut concedida una ajuda econòmica per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de 13.260 euros , ajuda econòmica destinada per al desenvolupament del projecte ” Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills de fins a 16 anys”.