LÍNIA 3 DEL PLA D’AJUDES PER A INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES DE PROVEÏMENT I SANEJAMENT: PLA +AIGUA 2021

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de la Subvenció de  Pla + AIGUA 2021, amb un import de 81.331,41 euros, corresponents a la LÍNIA 3, dins de la Convocatòria de Subvencions del pla d’ajudes als municipis i EATIM de la província per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament, de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant publicada en el B.O.P d’Alacant núm. 147 el 4 d’agost de 2022.

Ajuda destinada a l’execució de la infraestructura hidràulica mitjançant l’obra de “Renovació de la xarxa d’aigua potable i voreres al carrer Ramón y Cajal entre la intersecció dels carrers Sant Vicent i Santiago Ferre”,  per a garantir el servei municipal de proveïment i sanejament.

L’actuació va ser adjudicada a l’empresa GUEROLA TRANSFER, S.L.U.