965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA EL EJERCICIO 2022 DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DE LOS AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El M.I. Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de una ayuda por parte de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a través de LABORA destinada a financiar el mantenimiento como agente de Empleo y Desarrollo Local, incluida la cotización empresarial de la Seguridad Social, por el periodo subvencionable, con el límite establecido en la convocatoria, por un importe de 14.700 €.

PROGRAMA EMERGE 2022

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Beneixama per un import de 55.324,62 €, programa de subvencions Iniciativa Social, destinada a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d’accions previstes en plans o procediments d’emergències en l’àmbit forestal. AVALEM EXPERIÈNCIA (PROGRAMA EMERGEIX 2022).

 

PROGRAMA EMPUJU 2022

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Beneixama per un import de 28.906,12€ per a la contractació temporal (exceptuats els contractes formatius) a jornada completa de persones desocupades menors de 30 anys que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais LABORA de la Generalitat, i com a beneficiaris en el fitxer  del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, condicions que hauran de complir en el moment de la contractació, en el marc del Programa Operatiu en el Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.

OCUPACIÓ PÚBLICA D’OCUPACIÓ

https://labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ocupacio/mes-oportunitats/ocupacio-publica

Labora seleccionarà més de 600 joves titulats per a treballar en el sector públic com a primera experiència laboral
• Es tracta de contractacions d’un any en la modalitat de contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional en empreses del sector públic dirigides a menors de 30 anys amb titulació universitària i de formació professional.
• En breu es posaran en marxa les contractacions, per a les quals és imprescindible estar inscrit com a demandant d’ocupació en *LABORA.
València (07.06.22). LABORA anuncia la contractació en la modalitat de contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional, durant un any, de 610 joves en empreses del sector públic. El programa EPRIEX, de primera experiència en el món laboral, es dirigeix a menors de 30 anys que hagen finalitzat la seua formació universitària en els últims tres anys.
Per a poder prendre part en aquest procés, que s’emmarca en Avalem Joves, és imprescindible que els aspirants figuraren d’alta com a demandants d’ocupació en LABORA.
Els perfils, que es poden consultar en aquest enllaç https://labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ocupacio/mes-oportunitats/ocupacio-publica graus i postgraus de les branques d’Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura Agroalimentària i Forestal, Arquitectura, Enginyeria Civil i Edificació, Ciència i Tecnologia per a la Salut, Industrial i Aeronàutica, Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Gestió. I doctorats dels àmbits d’Agroalimentació i Biotecnologia, Arquitectura, Art, Ciències, Economia i Ciències Socials, Enginyeria Civil, Enginyeria industrial, TIC.
Aquelles persones que complisquen els requisits solament han d’enviar un correu electrònic a: epriex2022@gva.es. Una vegada enviat el correu, des de LABORA es posaran en contacte amb elles per a informar de les condicions específiques i com han de procedir per a optar a aquestes contractacions.
Aquestes contractacions permetran accedir a persones joves a una primera experiència laboral en la disciplina per a la qual s’han format, afavorint d’aquesta manera la seua integració en el mercat laboral. A més, permetrà que aquests joves tinguen contacte amb el sector públic i coneguen les possibilitats professionals que en ell poden trobar.
Així mateix, figurar com a demandant d’ocupació en LABORA, Servei Valencià de Formació i Ocupació, permet tindre accés a una sèrie d’avantatges que permeten per exemple participar en programes de suport a la inserció laboral juvenil finançats per la Unió Europea, optar a ocupacions qualificades en organismes públics i privats o accedir a llocs remunerats respectant els convenis col·lectius.
Per a saber com inscriure’s en LABORA, n’hi ha prou amb punxar en aquest enllaç: (https://www.youtube.com/watch?v=arrnzehpshw list=*PLOaN2P-vtVxv84xFoGEb5nBQ58_LJccZg&index=3).
Aquests contractes compten amb el finançament de la Unió Europea a través dels fons extraordinaris del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovats per a combatre els efectes de la pandèmia i entre els objectius de la qual també es troben afavorir la inserció de les persones joves en el mercat laboral, ja que la taxa de desocupació del col·lectiu jove és molt elevada a Europa, però especialment alta a Espanya.
Les entitats del sector públic que ofereixen aquestes contractacions són el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions, Agència Valenciana de la Innovació, Institut Valencià Conservació, Restauració i Investigació, FISABIO, Institut Valencià de Serveis Socials, Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, INCLIVA, Consorci del Consell de l’Horta de València, Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani, Gestió Integral de Serveis d’Emergència, Ciutat de les Arts i les Ciències, Consorci de Museus, Agència Tributària Valenciana, IVAM, Institut Sanitari i Biomèdic d’Alacant, Sanejament d’Aigües Residuals, FGV, IVIA, Palau de les Arts Reina Sofia, IVC, Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, Fundació Investigació de l’Hospital La Fe, VAERSA, Turisme Comunitat Valenciana.