965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Resolució Concessió directa per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de subvencions a l’Ajuntament de Beneixama amb el pla local de prevenció d’incendis forestals i gestió forestal durant l’any 2023.

A l’Ajuntament de Beneixama li ha sigut concedida una ajuda per import de 19.586,77 euros, segons RESOLUCIÓ de data 17 de maig de 2023 publicada en el D.O.G.V Núm. 9597 de concessió directa de subvenció, als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb el pla local de prevenció d’incendis forestals aprovat per a l’execució del fons estratègic municipal de prevenció d’incendis i gestió forestal durant l’any 2023, publicades en el D.O.G.V.Núm. 9544 de data 01 de març de 2023 per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

RESOLUCIÓN CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL EJERCICIO 2022

El Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de la concesión de subvenciones por parte de la Generalitat Valenciana para ayudas destinadas a la realización de actividades de voluntariado ambiental en materia de prevención de incendios forestales para el ejercicio 2022. Por un importe de 4.730,82 €