965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

RESOLUCIÓ CONCESIÓ DE SUBVENCIÓ A AJUNTAMENTS I E.A.T.I.M. PER A l’ELABORACIÓ I AVALUACIÓ DE PLANS D’IGUALTAT DE GÈNERE 2022.

L’Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció a favor dels Ajuntaments i E.A.T.I.M., per a l’elaboració del II Pla municipal d’igualtat dirigit a la ciutadania de l’Ajuntament de Beneixama (2022-2026) per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per un import de 2.667,08 euros.

Grup de creixement personal, autoestima, comunicació i habilitats socials per a la dona

De gener a juny de 2018, i dins de les subvencions convocades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, s’han realitzat en sessions quinzenals d’actuacions tendents a la ruptura de rols i estereotips de gènere tradicionals. A més, i al tractar-se de dos grups exclusivament femenins, s’ha fomentat l’apoderament i la participació de les dones en la via pública.

L’autoestima, les habilitats socials, l’escolta activa o el desenrotllament d’aptituds personals han sigut alguns dels continguts d’este curs.