965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Grup de creixement personal, autoestima, comunicació i habilitats socials per a la dona

De gener a juny de 2018, i dins de les subvencions convocades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, s’han realitzat en sessions quinzenals d’actuacions tendents a la ruptura de rols i estereotips de gènere tradicionals. A més, i al tractar-se de dos grups exclusivament femenins, s’ha fomentat l’apoderament i la participació de les dones en la via pública.

L’autoestima, les habilitats socials, l’escolta activa o el desenrotllament d’aptituds personals han sigut alguns dels continguts d’este curs.