965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

RESOLUCIÓ CONCESIÓ DE SUBVENCIÓ A AJUNTAMENTS I E.A.T.I.M. PER A l’ELABORACIÓ I AVALUACIÓ DE PLANS D’IGUALTAT DE GÈNERE 2022.

L’Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció a favor dels Ajuntaments i E.A.T.I.M., per a l’elaboració del II Pla municipal d’igualtat dirigit a la ciutadania de l’Ajuntament de Beneixama (2022-2026) per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per un import de 2.667,08 euros.