RESOLUCIÓ CONV. SUBV. AYTOS. I EE.LL.MM. PROVÍNCIA D’ALACANT, PER A REALITZACIÓ ACTUACIONS ÀMBIT ACTUACIÓ ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT. ANUALITAT 2023.

L’Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció a favor dels Ajuntaments, per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de la Diputació d’Alacant, Anualitat 2023 segons convocatòria publicada el 03/03/2023 nº44 per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

Enllaç convocatòria

Les línies subvencionades i imports són:

  • LÍNIA 1 Fires i Altres Esdeveniments comercials per un import de 7.000 euros .
  • LÍNIA 3 Promoció Econòmica per un import de 5.000 euros.
  • LÍNIA 4 Foment de l’Agricultura i sosteniment del medi rural per un import de 2.996,40 euros.

 

Enllaç resolució

 

Aquestes actuacions seran finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.