965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS, EATIM I MANCOMUNITATS, PER A PROMOCIÓ SOCIAL, EQUIPAMENT I VEHICLES 2022.

Resolució de subvencions a favor de l’Ajuntament de Beneixama per a la conciliació de la vida laboral i familiar a través de les escoles de vacances, programa d’acompanyament escolar per a xiquets/as en situació de risc social per un import de 4.092,46 euros per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS GABINETES PSICOPEDAGÓGICOS ESCOLARES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO, MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS Y EELLM DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA EL EJERCICIO DE 2022.

El Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de una Subvención destinada para el mantenimiento de los gabinetes psicopedagógicos escolares dependientes de ayuntamientos, mancomunidades de municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022, por un importe de 11.483,29 €. Por la Generalitat Valenciana.