Concessió de la Convocatòria de subvencions per a la prevenció d’incendis forestals (PLPIF) , anualitat 2023..

RESOLUCIÓ del 16 de maig de 2023 publicada en el B.O.P.A número 93 de la Excma.Diputació Provincial d’Alacant, Àrea de Medi Ambient, Energia i *Resíduos.

L’Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiària d’una subvenció que es destinarà per al manteniment i/o reparació de pistes forestals que permeten l’accés dels mitjans d’extinció o puguen servir com a via de fuita del camí de la “Caseta del *Caçadors” per un import de 17.857,00€.

Les actuacions que es pretenen realitzar són de la formigonada del tram i eixamplament d’un metre a cada costat.

Ajudes per a minimitzar l’impacte econòmic que la COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats del municipi de Beneixama 2022

S’ha publicat l’extracte de les bases reguladores «Ajudes per a minimitzar l’impacte econòmic que la Covid-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats del municipi de Beneixama». El termini de presentació de sol·licitud serà de 10 dies naturals a partir de l’endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Aquestes ajudes tenen com a finalitat minimitzar l’impacte econòmic que la COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, amb domicili fiscal en el municipi de Beneixama, que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos per què es vaja a sol·licitar l’ajuda (que han d’estar compresos entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022), haja sigut igual o inferior al *propmedio mensual facturat en els mateixos mesos en 2019.