965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

APROVACIÓ DEL SEGON PERÍODE DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS : PLAN +CERCA 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de 267.280 euros per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el  B.O.P.A Nº241 de 19 de desembre del 2023,  d’una subvenció, en referència a l’aprovació del segon període de la Convocatòria de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis : Plan +CERCA 2023, de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a favor dels municipis de la província, per a Línies d’actuació d’Inversions de l’Àrea de Cooperació.

La finalitat d’aquesta convocatòria és l’assistència i cooperació econòmica i tècnica als municipis de la província d’Alacant, especialment als quals es troben en risc de despoblació i als de menor capacitat econòmica i de gestió, així com assegurar la prestació integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de competència municipal.

L’ajuda anirà destinarà per a la “Millores d’urbanització i pavimentació de la Plaça de La Torre, Carrer Maestro Antonio Porto, Carrer Doctor Juan Bautista Pastor i altres del nucli urbà”.

 

 

 

 

 

Enllaç Resolució

Tot això gràcies a la col·laboració de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

Resolució de subvencions destinades per al control de la salubritat pública i benestar animal 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de mil sis-cents trenta-tres euros amb cinquanta-un cèntims # 1.633,51€ # segons Annex II per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A núm. 156 de 14 d’agost de 2023, en referència a la Convocatòria de concessió d’ajudes per al control de la salubritat pública i benestar animal (tractament esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari i tractament control de dípters en municipis de la província d’Alacant), anualitat 2023.

Enllaç Resolució

L’actuació objecte de la subvenció es durà a terme en la prevenció contra dípters mitjançant 6 subprogrames a nivell de tot terme de la població de Beneixama, tot això gràcies al finançament de l’Excma. Diputació d’Alacant.