965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Resolució de subvencions per a la realització d’activitats extraescolars, complementàries, culturals i esportives.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, destinades a municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d’activitats extraescolars, complementàries, culturals i esportives dirigides a la seua població escolar d’entre tres i díhuit anys per a facilitar la conciliació familiar durant els períodes de reducció d’horari lectiu dels mesos de setembre i juny, i durant els períodes de vacances escolars, per un import de 4.364,89€.

Aquesta ajuda anirà destina a les ajudes d’activitats esportives de Beneixama.

Enllaç Resolució

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES A AJUNTAMENTS I E.A.T.I.M PER A L’ADQUISICIÓ DE TROFEUS I MEDALLES, ANUALITAT 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a l’empara de la Convocatòria del Pla d’ajudes als Ajuntaments i Entitats EATIM de la província d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals dependents dels mateixos (Patronats, Organismes Autònoms, Fundacions Esportives, etc.) per a la adquisició de trofeus i/o medalles per a les seues activitats de promoció esportiva i desenvolupament de l’esport que es realitzen durant l’any 2023, per un import de 377,27 euros.

 

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA D’AJUDES A AJUNTAMENTS I EATIM DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT, PER A l’ADQUISICIÓ DE MATERIAL I EQUIPAMENT ESPORTIU 2022

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció, per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en relació amb la distribució de la Convocatòria del Pla d’ajudes a municipis i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al municipi de la província, amb població inferior a 5.000 habitants, per a l’adquisició d’equipament i material esportiu, anualitat 2022, amb un import de 367,2 euros