965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Resolució Concessió per la Excma.Diputació d’Alacant de subvencions a Ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització de campanyes de foment del BO CONSUM en els seus municipis 2023.

L’Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiària per l’Excma. Diputació d’Alacant d’una subvenció per un import de 43.231,00 euros, per a la realització de campanyes de foment del consum per al seu municipi “Bono *Consumo. Anualitat 2023”. Dins de la convocatòria que ha de regir la concessió “Convocatòria de concessió de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització de Campanyes de foment del Consum en els seus municipis :Bono-Consum, anualitat 2023” , per l’Excma. Diputació d’Alacant.