965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

RESOLUCIÓ CONCESIÓ DE SUBVENCIÓ A AYUNTAMIENTO/ELM ALACANT MENORS DE 50.000 HAB. REDACCIÓ PLANS I PROJECTES. MEMÒRIES PER A CONVOCATÒRIA DEL PRTR “ESPAÑA PUEDE”.

L’Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció a favor dels Ajuntaments, per a la redacció plans d’acció, agenda urbana, agenda 2030, plans mesures antifrau i projectes i/o memòries per a convocatòria del PRTR “ESPAÑA PUEDE”. Anualitat 2022. per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per un import de 3.615,48 euros.