RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES A AJUNTAMENTS I E.A.T.I.M PER A L’ADQUISICIÓ DE TROFEUS I MEDALLES, ANUALITAT 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a l’empara de la Convocatòria del Pla d’ajudes als Ajuntaments i Entitats EATIM de la província d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals dependents dels mateixos (Patronats, Organismes Autònoms, Fundacions Esportives, etc.) per a la adquisició de trofeus i/o medalles per a les seues activitats de promoció esportiva i desenvolupament de l’esport que es realitzen durant l’any 2023, per un import de 377,27 euros.

 

Resolució Concessió directa per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de subvencions a l’Ajuntament de Beneixama amb el pla local de prevenció d’incendis forestals i gestió forestal durant l’any 2023.

A l’Ajuntament de Beneixama li ha sigut concedida una ajuda per import de 19.586,77 euros, segons RESOLUCIÓ de data 17 de maig de 2023 publicada en el D.O.G.V Núm. 9597 de concessió directa de subvenció, als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb el pla local de prevenció d’incendis forestals aprovat per a l’execució del fons estratègic municipal de prevenció d’incendis i gestió forestal durant l’any 2023, publicades en el D.O.G.V.Núm. 9544 de data 01 de març de 2023 per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Resolució Concessió per la Excma.Diputació d’Alacant de subvencions a Ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització de campanyes de foment del BO CONSUM en els seus municipis 2023.

L’Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiària per l’Excma. Diputació d’Alacant d’una subvenció per un import de 43.231,00 euros, per a la realització de campanyes de foment del consum per al seu municipi “Bono *Consumo. Anualitat 2023”. Dins de la convocatòria que ha de regir la concessió “Convocatòria de concessió de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització de Campanyes de foment del Consum en els seus municipis :Bono-Consum, anualitat 2023” , per l’Excma. Diputació d’Alacant.

Bases Reguladores i Convocatòria per a la Concessió de Subvencions de L’Excma. Diputació Provincial D’Alacant per a la Realització de Campanyes de Foment Del Consum: Bono – Consum en el Municipi de Beneixama. Anualitat 2022. CAMPANYA NADAL.

Les presents Bases tenen per objecte promoure una campanya de suport al comerç local i impulsar al consum en aquells establiments situats en el terme municipal de Beneixama que complisquen els requisits establits en la present convocatòria.

Per a això, es durà a terme la creació d’un sistema de Bono-Consumo, amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament econòmic dels petits i mitjans comerços, a nivell local.

 

1. CARTELL INFORMATIU SOBRE LES BASES DE LA CAMPANYA BONO-CONSUM DE NADAL. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

 

2. .BASES REGULADORES DE LA CAMPANYA BONO-CONSUM DE NADAL. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA

BASES REGULADORES BONO NADAL ANUALITAT 2022

 

3. ANNEXES ADJUNTS A LES BASES REGULADORES DE LA CAMPANYA BONO-CONSUM DE NADAL. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

Annex I_Sol·licitud i declaració responsable_establiment

Annex II_Sol·licitud i declaració responsable ciutadà.

Anexo III_Mantenimiento de terceros.

Anexo IV_modelo_relación de ventas_establecimiento

Anexo V_Listado I.A.E bono_consumo_nadal. Beneixama

 

4. CARTEL INFORMATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS CUALES LOS BENEFICIARIOS PUEDEN CANJEAR SUS BONOS-CONSUMO DE NAVIDAD EN EL MUNICIPIO DE BENEIXAMA.