Resolució Concessió directa per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de subvencions a l’Ajuntament de Beneixama amb el pla local de prevenció d’incendis forestals i gestió forestal durant l’any 2023.

A l’Ajuntament de Beneixama li ha sigut concedida una ajuda per import de 19.586,77 euros, segons RESOLUCIÓ de data 17 de maig de 2023 publicada en el D.O.G.V Núm. 9597 de concessió directa de subvenció, als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb el pla local de prevenció d’incendis forestals aprovat per a l’execució del fons estratègic municipal de prevenció d’incendis i gestió forestal durant l’any 2023, publicades en el D.O.G.V.Núm. 9544 de data 01 de març de 2023 per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Resolució Concessió per la Excma.Diputació d’Alacant de subvencions a Ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització de campanyes de foment del BO CONSUM en els seus municipis 2023.

L’Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiària per l’Excma. Diputació d’Alacant d’una subvenció per un import de 43.231,00 euros, per a la realització de campanyes de foment del consum per al seu municipi “Bono *Consumo. Anualitat 2023”. Dins de la convocatòria que ha de regir la concessió “Convocatòria de concessió de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització de Campanyes de foment del Consum en els seus municipis :Bono-Consum, anualitat 2023” , per l’Excma. Diputació d’Alacant.