965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Bases per a la concessió d’ajuda econòmica a esportistes d’elit de Beneixama, anualitat 2023.

L’objecte de la present convocatòria és la concessió d’ajudes als esportistes d’elit de Beneixama per part de la Regidoria d’Esports del M.I. Ajuntament de Beneixama. La dotació d’aquestes ajudes té una partida pressupostària de 1.500 €.

Bases

Bases esportistes d’elit de beneixama 2023

Sol·licitud:

1_Instancia General

Annex I:

2_Mantenimiento_de_Terceros

Annex II:

3_Autorización de representación

El termini per a presentar les sol·licituds serà des del 3 de novembre fins al 17 de novembre de 2023 (tots dos inclusivament),  en les oficines de l’Ajuntament dins de l’horari habitual o a través de la nostra seu electrònica  https://beneixama.sedeelectronica.es

 

Resolució de la Conselleria de Sanitat de subvencions per a la lluita del mosquit tigre. 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de huit-cents setanta-tres euros amb nou cèntims (873,09 €) llaura el manteniment del gabinet psicopedagògic escolar de Beneixama per a la lluita del mosquit tigre parteix de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, mitjançant resolució publicada en el D.O.G.V Núm. 9690 del 25 de setembre de 2023 , en referència a la Convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana en l’exercici 2023.(D.O.G.V 9567 del 3.04.2023).

Enllaç Resolució

Tot això gràcies a la col·laboració de la Conselleria de Sanitat.

Resolució de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars , exercici 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de setze mil cent setanta-un euros amb cinquanta-sis cèntims (16.171,56 €) per al manteniment del gabinet psicopedagògic escolar de Beneixama per part de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana, mitjançant resolució publicada en el D.O.G.V Núm. 9680 de l’11 de setembre de 2023 , en referència a la Convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2023 (D.O.G.V 9529 del 8.02.2023).

Enllaç Resolució

Tot això gràcies a la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació.

 

Resolució de subvencions per a adquisició lluminàries i elements per a millora seguretat viària, en vies i camins rurals. 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari d’onze mil nou-cents noranta-un euros amb deu cèntims (11.991,10 €)   per a l’adquisició de 10 lluminàries solars per a ser col·locades en el camí rural denominat “*Camí *dels Molins” en el municipi de Beneixama per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el  B.O.P.A Núm.  171 del 5 de setembre de 2023 , en referència a la Convocatòria de subvencions per a l’adquisició de lluminàries i elements per a la millora de la seguretat viària, en vies i camins rurals per a municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, anualitat 2023.

Enllaç Resolució

L’objecte de tal subvenció es  destinarà a la col·locació de les lluminàries en el camí dels molins.

 

 

 

 

 

 

Tot això gràcies a la col·laboració de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

Impost sobre béns immobles i altres tributs municipals 2023

El passat 25 de juliol va començar la segona voluntària de 2023, període en el qual es posa al cobrament l’Impost sobre béns immobles (IBI), l’Impost d’activitats econòmiques (IAE) i altres tributs municipals. Aquest període de pagament, finalitza el pròxim 10 d’octubre. Les dates més rellevants en aquest període són: