965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS I E.A.T.I.M. DE LA PROVÍNCIA PER A ACTIVITATS EN MATÈRIA DE JOVENTUT. ANUALITAT 2022

L’Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari de la concessió d’una subvenció per a Ajuntaments i Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (E.A.T.I.M.) de la província d’Alacant amb destinació a programes i activitats en matèria de joventut, anualitat 2022, per l’Excma. Diputació provincial d’Alacant amb un import de 1.064,80 €.