Concessió d’ajudes a Beneixama per a la realització d’activitats esportives municipals 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, a l’empara de la Convocatòria del Pla d’ajudes a Municipis per a la realització d’activitats esportives o funcionament d’escoles esportives municipals 2023, per a la realització d’activitats esportives en les instal.lacions Esportives Municipals, durant l’anualitat 2023 per un import de 3.861,08 euros.

 

 

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES A AJUNTAMENTS I E.A.T.I.M PER A L’ADQUISICIÓ DE TROFEUS I MEDALLES, ANUALITAT 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a l’empara de la Convocatòria del Pla d’ajudes als Ajuntaments i Entitats EATIM de la província d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals dependents dels mateixos (Patronats, Organismes Autònoms, Fundacions Esportives, etc.) per a la adquisició de trofeus i/o medalles per a les seues activitats de promoció esportiva i desenvolupament de l’esport que es realitzen durant l’any 2023, per un import de 377,27 euros.

 

Resolució concessió de la Convocatòria de subvencions dineràries a favor de municipis per a la redacció d’estudis relacionats amb la sostenibilitat energètica municipal.

A l’Ajuntament de Beneixama li ha sigut concedida una ajuda per import de 6.000 euros , segons RESOLUCIÓ de data 16 de maig de 2023 publicada en el B.O.P.A Núm. 93 de la Convocatòria de subvencions dineràries a favor de municipis per a la redacció d’estudis relacionats amb la sostenibilitat energètica municipal: plans de mobilitat urbana sostenible i estudis per al desenvolupament i implementació de comunitats energètiques locals. Convocatòria anticipada per a l’anualitat 2023 publicades en el B.O.P.A Núm. 241 de data 21 de desembre de 2022 per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, àrea de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids.

Ajuda que té per objecte i finalitat de la creació d’una Comunitat Energètica Local (CEL) estarà constituïda per l’Ajuntament de Beneixama com a promotor i fundador. L’administració local, posarà a disposició ciutadana de la informació necessària del que significa una CEL, de com formar part d’ella, de les activitats principals a realitzar, els avantatges que s’obtenen i respondrà a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb el projecte.