965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

LÍNIA 3 DEL PLA D’AJUDES PER A INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES DE PROVEÏMENT I SANEJAMENT: PLA +AIGUA 2022

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de la Subvenció de  Pla + AIGUA 2022 amb un import de 81.331,41 euros, corresponents a la LÍNIA 3, dins de la Convocatòria de Subvencions del pla d’ajudes als municipis i EATIM de la província per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament, de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant publicada en el B.O.P d’Alacant núm. 147 el 4 d’agost de 2022.

Ajuda destinada a l’execució de la infraestructura hidràulica mitjançant l’obra de “Renovació de la xarxa d’aigua potable i voreres al carrer Ramón y Cajal entre la intersecció dels carrers Sant Vicent i Santiago Ferre”,  per a garantir el servei municipal de proveïment i sanejament.

L’actuació va ser adjudicada a l’empresa GUEROLA TRANSFER, S.L.U.

 

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS I EE.LL.MM. DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A la REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT, ANUALITAT 2022.

L’Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció a favor dels Ajuntaments, per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de la Diputació d’Alacant, Anualitat 2022. per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per un import de 7.000 € corresponents a la Línia 1; 5.000 € corresponents a la Línia 3; i 2.997,50 € corresponents a la Línia 4.

RESOLUCIÓ CONCESIÓ DE SUBVENCIÓ PROGRAMA LABORA “EXPLUS 2022”

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Beneixama per un import de 20.289,80€ per a la contractació temporal (exceptuats els contractes formatius) a jornada completa de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana (“Avalem experiència plus”).

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE EL COVID-19 ESTÁ SUPONIENDO SOBRE PYMES, MICROPYMES, AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES DE SUS MUNICIPIOS PARA LA ANUALIDAD 2022

Resolución de concesión de subvención a favor del Ayuntamiento de Beneixama para minimizar el impacto económico que el COVID-19 está suponiendo sobre pymes, micropymes, autónomos y profesionales de sus municipios para la anualidad 2022. Por un importe de 19.613,00 € por la Excma. Diputación provincial de Alicante.