965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

RESOLUCIÓ LÍNIA 1 DE LA CONVOCATÒRIA DEL PLA D’AJUDES PER A INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES D’ABASTIMENT I SANEJAMENT: PLA +AGUA 2021

El M.I. Ajuntament de Beneixama a resultat beneficiària de la Subvenció de  Pla + AIGUA 2021, amb un import de 120.000 euros, corresponents a la LÍNIA 1, dins de la Convocatòria de Subvencions del pla d’ajudes als municipis i EATIM de la província per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques d’abastiment i sanejament, de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.