965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a la realització d’actuacions compreses dins de l’Àrea de Foment i Desenvolupament Local Línia 1.- fires i altres esdeveniments anàlegs. subvenciones ajuntaments, *oo.*aa. dependents i ee.ll.mm. província *alicante, per a realització actuacions àmbit actuació àrea desenvolupe econòmic i sectors productius per import de 6.495,00 € per a promocionar, incentivar i dinamització del consum local seguint la normativa en matèria de mesures sanitàries establides com a conseqüència del *Covid- 19, per a això s’ha adquirit mampares i màscares.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultado beneficiario de una subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para la realización de actuaciones comprendidas dentro del Área de Fomento y Desarrollo Local Línea 1.- ferias y otros eventos análogos. subvenciones ayuntamientos, oo.aa. dependientes y ee.ll.mm. provincia alicante, para realización actuaciones ámbito actuación área desarrollo económico y sectores productivos por importe de 6.495,00 € para promocionar, incentivar y dinamización del consumo local siguiendo la normativa en materia de medidas sanitarias establecidas como consecuencia del Covid- 19, para ello se ha adquirido mamparas y mascarillas. 

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultado beneficiario de una subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para la realización de actuaciones comprendidas dentro del Área de Fomento y Desarrollo Local Línea 1.- ferias y otros eventos análogos. subvenciones ayuntamientos, oo.aa. dependientes y ee.ll.mm. provincia alicante, para realización actuaciones ámbito actuación área desarrollo económico y sectores productivos por importe de 6.495,00 € para promocionar, incentivar y dinamización del consumo local siguiendo la normativa en materia de medidas sanitarias establecidas como consecuencia del Covid- 19, para ello se ha adquirido mamparas y mascarillas.