965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

La Exma. Diputació d’Alacant, mitjançant la RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A favor DELS MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A la REDACCIÓ DE PROJECTES, ANUALITAT 2023. Aprovada per acord del ple en sessió extraordinària de 22 de maig de 2023, (B.O.P d’Alacant Núm. 105 de 05/06/2023), ha concedit a M.I. Ajuntament de Beneixama mitjançant subvenció no dinerària  2.500€  per a la redacció dels corresponents projectes objecte de la convocatòria del PLA D’ESTALVI ENERGÈTIC OPTIMITZA.

Els projectes subvencionats seran executats per l’Excma. Diputació d’Alacant i  s’encarregarà de la redacció d’aquests, d’acord amb la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, juntament amb la documentació complementària que els Serveis Tècnics estimen realitzar per a l’adequada tramitació i seran entregats a les entitats locals beneficiàries.

El projectes es destinarà per a la instal·lació de planta solar fotovoltaica en l’Edifici Consistorial i altres actuacions a Beneixama.