965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari d’onze mil nou-cents noranta-un euros amb deu cèntims (11.991,10 €)   per a l’adquisició de 10 lluminàries solars per a ser col·locades en el camí rural denominat “*Camí *dels Molins” en el municipi de Beneixama per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el  B.O.P.A Núm.  171 del 5 de setembre de 2023 , en referència a la Convocatòria de subvencions per a l’adquisició de lluminàries i elements per a la millora de la seguretat viària, en vies i camins rurals per a municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, anualitat 2023.

Enllaç Resolució

L’objecte de tal subvenció es  destinarà a la col·locació de les lluminàries en el camí dels molins.

 

 

 

 

 

 

Tot això gràcies a la col·laboració de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.