965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de mil sis-cents trenta-tres euros amb cinquanta-un cèntims # 1.633,51€ # segons Annex II per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A núm. 156 de 14 d’agost de 2023, en referència a la Convocatòria de concessió d’ajudes per al control de la salubritat pública i benestar animal (tractament esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari i tractament control de dípters en municipis de la província d’Alacant), anualitat 2023.

Enllaç Resolució

L’actuació objecte de la subvenció es durà a terme en la prevenció contra dípters mitjançant 6 subprogrames a nivell de tot terme de la població de Beneixama, tot això gràcies al finançament de l’Excma. Diputació d’Alacant.