965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de quaranta-tres mil nou-cents cinquanta-cinc mil euros amb cinquanta-dos cèntims # 43.955,52 €# segons Annex IV per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A núm. 141 de 24 de juliol de 2023, en referència a la Convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant de fins a 20.000 habitants, per a la realització d’inversions en camins de titularitat municipal a executar pels Ajuntaments, any 2023.amb la finalitat de fomentar la reparació i millora dels camins i vials de titularitat municipal que es troben en sòl no urbà.

Enllaç Resolució

L’actuació objecte de la subvenció es durà a terme en la “Reparació i millora del camí del *Molinet” de Beneixama gràcies al finançament de l’Excma. Diputació d’Alacant

 

.